Rura HDPE

  • HDPE Optical fiber cluster tube

    Rura światłowodowa HDPE

    Rura klastrowa HDPE to nowy rodzaj osłony ochronnej na mikrokabel, która łączy w pewien sposób 7-otworowe podrurki 25/21. Warstwa zewnętrzna składa się z osłony z polietylenu o wysokiej gęstości 3,0 mm, którą można umieścić na ograniczonej przestrzeni. Więcej otworów na rury i ochrona podrur.